Skip to main content
DE

Techmatstrateg

Projekttitel

Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych

Vertragsnummer

2/409122/3/NCBR/2019

Mitglieder des wissenschaftlichen und industriellen Konsortiums
Durchführungszeitraum

01.03.2019 r. – 28.02.2022 r.

Gesamtbetrag des Projekts

17 550 437,00 zł

Betrag der Finanzierung

15 213 307,00 zł

Eigener Beitrag

2 337 130,00 zł

Spółka Hanplast z  początkiem  lutego  2020 r.   rozpoczęła    realizację   prac  w  projekcie pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu  strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG,   na  podstawie  Umowy   nr  TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 z dnia 07.05.2019 r.

Celem projektu jest  opracowanie  materiałów niezbędnych do wytworzenia bezkrzemowego i dwustronnego ogniwa fotowoltaicznego oraz przygotowanie do wdrożenie technologii ich wytwarzania. Projektowane ogniwa wykonane zostaną na perforowanych podłożach metalowych (Cu/Al), na których obustronnie zostaną wytworzone warstwy półprzewodnikowe.

Finalnie wytworzone ogniwa zostaną poddane metalizacji, która będzie tworzyła z górną warstwą ogniwa AZO (niskorezystywny kontakt omowy). Proces ten ze względu na stosowane w ogniwie materiały będzie niskotemperaturowy, aby warstwy struktury nie uległy degradacji. Na warstwie transparentnej zaplanowano zatem metaliczne kontakty elektryczne na bazie cząstek i nanocząstek srebra Ag w ramach którego to procesu będzie opracowanie i wytworzenie heterofazowych zawiesin – tuszów kompatybilnych z tą technologią. Podstawą procesu   będzie przekształcenie tuszu do postaci mgły aerozolowej, a następnie skupieniu go i w formie mikrometrowej strugi skierowaniu w stronę podłoża. Kontakty elektryczne stanowić będą elektrodę i nanoszone będą metodą druku aerozolowego, a ich osadzanie realizowane będzie z zastosowaniem niskotemperaturowych technik wygrzewania (do 300ºC).

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego, w którego skład wchodzą:

 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Lider konsorcjum
 • Hanplast Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – Partner konsorcjum

 

 

 

 

Zapytania ofertowe

 • 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TECH/HANPLAST/2022 / INQUIRY NO. 1/TECH/HANPLAST/2022

  Wykonanie badań i testów produktów w laboratorium prowadzące do uzyskania certyfikacji komponentów i gotowych modułów fotowoltaicznych  (z ogniwami bezkrzemowymi) w kilku wersjach.

  Performing research and product testing in the laboratory leading to certification of components and finished photovoltaic modules
  (with silicon-free cells) in several versions. 

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY ZAMÓWIENIA/INFORMATION ON THE SELECTED CONTRACTOR

  MARPOL METALTECHNIK Sp. z o.o.

  Ul. Filmowa 8

  85-836 Bydgoszcz

  Data wpłynięcia oferty: /Date of receipt of the offer: 25.08.2022 r., godz.10:28

  LISTA PODMIOTÓW/LIST OF OFFERORS :

  1. MARPOL METALTECHNIK Sp. z o.o.

  ul. Filmowa 8,

  85-836 Bydgoszcz

  Data wpłynięcia oferty: /Date of receipt of the offer: 25.08.2022 r., godz.10:28

  2. LUDATEC Sp. z o.o.

  ul. Grunwaldzka 109

  85-401 Bydgoszcz

  Data wpłynięcia oferty:/ Date of receipt of the offer:25.08.2022 r., godz.10:40

  Custom Grid #1
  Zapytanie ofertowe
  Załącznik nr 1
  Appendix No.1
 • 2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/TECH/HANPLAST/2022

  Wykonanie badania rynku obejmujące pogłębioną i zaktualizowaną analizę rynku  wraz z badaniem zapotrzebowania 

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

  Leszek Wesołowski Consulting Projektów i Procesów

  ul. Uznamska 5/24

  85-782 Bydgoszcz

  Data wpłynięcia oferty: 25.08.2022 r., godz.09:23

   

  PEŁNA LISTA PODMIOTÓW:

  1. Leszek Wesołowski Consulting Projektów i Procesów

  Data wpłynięcia oferty: 25.08.2022 r., godz.09:23

  Custom Grid #1
  Zapytanie ofertowe
  Załącznik nr 1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - logo

Newsletter

Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben?
Mitglied unseres Newsletters

Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und wir informieren Sie über Neuigkeiten aus der kunststoffverarbeitenden Industrie und über neue Entwicklungen in unserem Unternehmen.