Skip to main content
EN

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • dla systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Projektowanie, produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych oraz modułów fotowoltaicznych

Projektowanie i sprzedaż form wtryskowych

 

 • dla systemu ISO 28000

Produkcja, sprzedaż i dostarczanie wyrobów z tworzyw sztucznych i modułów fotowoltaicznych

 

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości produktów, bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw oraz osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji klientów, bierze pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników, otaczające nas środowisko, efektywność energetyczną bazuje na wymaganiach norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, wymaganiach standardu IKEA IWAY jak również na specyficznych wymaganiach klientów oraz własnym długoletnim doświadczeniu i zdobytej wiedzy.


Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki:

 • bierze odpowiedzialność za skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz za zapobieganie związanym z pracą urazom i dolegliwością zdrowotnym, a także za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy i działań,
 • zapewnia integralność wymagań systemów zarządzania z procesami biznesowymi spółki,
 • ogranicza zagrożenia bezpieczeństwa w obszarach łańcucha dostaw w organizacji,
 • zobowiązuje się projektować formy wtryskowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych zgodnie z potrzebami klientów jak również wymaganiami norm i przepisów, stosując optymalizację rozwiązań i konstrukcji, wykorzystując najnowsze zdobycze technologii przy uwzględnieniu ciągłej poprawy wyniku energetycznego spółki,
 • zobowiązuje się produkować wyroby z tworzyw sztucznych o najwyższej jakości produktów dla branży elektronicznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej, jak również dla przemysłu samochodowego oraz opakowań, akcesoriów dla domu
  i ogrodu przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań,
 • zobowiązuje się produkować moduły fotowoltaiczne w nowoczesnej technologii Smart Wire®,
 • monitoruje wskaźniki KPI, aby osiągać zamierzone cele strategiczne i operacyjne Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • monitoruje incydenty związane z bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw, weryfikuje realizację planów bezpieczeństwa,
 • gwarantuje, że świadczone usługi i wytwarzane produkty spełniają wymagania i oczekiwania odbiorców, norm i przepisów, także w obszarze bezpieczeństwa,
 • przestrzega obowiązujących przepisów, norm i zasad w zakresie BHP , Ochrony Środowiska, Efektywności Energetycznej, Wykorzystania i Zużycia Energii i Bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw oraz okresowo ocenia ich zgodność,
 • zobowiązuje się spełniać wymagania dotyczące bezpiecznego stosowania i eliminacji niebezpiecznych substancji chemicznych w wytwarzanych produktach (w odniesieniu do wymagań prawnych Unii Europejskiej, tj. REACH, RoHS),
 • zobowiązuje się współpracować z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia poziomu jakości dostarczanych produktów, pozbawionych „Conflict Minerals” (Tantalu, Wolframu, Cyny i Złota) pozyskiwanych w niegodziwych oraz skrajnie niebezpiecznych warunkach pracy,
 • zobowiązuje się wspierać rozwój systemów zarządzania dostawców, w tym systemów bezpieczeństwa oraz nabywanie efektywnych energetycznie produktów i usług mających wpływ na wynik energetyczny spółki,
 • zobowiązuje się promować, utrzymywać, rozwijać i ciągle doskonalić przydatność, adekwatność oraz skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz angażować w ten wysiłek pracowników,
 • dąży do ciągłej poprawy jakości produktów oraz świadczonych usług przy zachowaniu ciągłej poprawy wyniku energetycznego,
 • zobowiązuje się nieprzerwalnie polepszać warunki pracy, aby osiągnąć zero wypadków, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • zobowiązuje się do poprawy bezpieczeństwa obiektów, obszarów składowych wdrażania nowych technik zapewniających bezpieczeństwo danych i komunikacji,
 • zobowiązuje się chronić środowisko, zapobiegać zanieczyszczeniom oraz wdrażać rozwiązania technologiczne w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
 • kontroluje i optymalizuje ilość odpadów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez naszą firmę,
 • jest całkowicie przejrzysty wobec zainteresowanych stron w zakresie działalności mającej wpływ na otoczenie,
 • zobowiązuje się podnosić świadomość naszych pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz motywować zewnętrznych dostawców usług oraz gości do troski o bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne, jak również bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw oraz efektywność energetyczną,
 • zobowiązuje się chronić pracowników przed represjami w związku ze zgłaszaniem incydentów, zagrożeń, ryzyk i szans,
 • zobowiązuje się do konsultacji i współudziału pracowników w opracowaniu, planowaniu, wdrażaniu, ocenie efektów działania
  i doskonalenia systemu,
 • wspiera funkcjonowanie powołanych: Zespołu ds. BHP oraz Zespołu ds. Zarządzania Energią.

 

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania za realizację strategicznego kierunku organizacji, ustalonych celów strategicznych i operacyjnych przy zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej firmy oraz w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia możliwych zasobów.


Dokumenty

Environmental objectives