Skip to main content
EN

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Project title

Rozwój centrum badawczo-rozwojowego w firmie Hanplast Sp z o.o. dla rozwoju technologii fotowoltaicznej

Contract number
Members of the scientific and industrial consortium
Period of implementation
Total Project Amount

12 814 140,00 zł

Funding amount

2 917 040,00 zł

Own contribution

W ramach projektu 2.1. będziemy mieć do czynienia z rozwojem centrum badawczo-rozwojowego w firmie Hanplast Sp. Z o.o. dla doskonalenia technologii fotowoltaicznych. Pragniemy w sposób ciągły rozwijać swoją działalność związaną z opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek paneli fotowoltaicznych, dlatego niezwykle istotne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które umożliwią odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe i wprowadzenie do oferty firmy nowego modułu fotowoltaicznego jednostronnego oraz dwustronnego wykonanego w technologii Smart Wire Connection Technology (SWCT)

Cel projektu:

    Główne cele:

1.1  Opracowanie nowej konstrukcji modułu fotowoltaicznego jednostronnego oraz dwustronnego w technologii Smart Wire Connection Technology (SWCT) z wykorzystaniem nowych konstrukcji ogniw krzemowych,
1.2  Opracowanie nowej konstrukcji modułu fotowoltaicznego jednostronnego oraz dwustronnego w technologii Smart Wire Connection Technology (SWCT) z wykorzystaniem nowych konstrukcji ogniw typu HJT

    Cele pośrednie:

2.1  Opracowanie nowej konstrukcji ogniw z wykorzystaniem krzemu monokrystalicznego,
2.2  Opracowanie nowej konstrukcji ogniw z wykorzystaniem krzemu polikrystalicznego,
2.3  Opracowanie nowej konstrukcji ogniw z wykorzystaniem krzemu monokrystalicznego i amorficznego,
2.4  Opracowanie nowego rozwiązania mikro przewodu,
2.5  Opracowanie nowego encapsulantu,
2.6  Opracowanie bezramowej konstrukcji modułu,
2.7  Opracowanie nowego sposobu montażu
2.8  Opracowanie konstrukcji naddachowych osłon odbijających promieniowanie elektromagnetyczne

Planowane efekty:

Rezultatem realizacji badań będzie wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań konstrukcyjnych modułów fotowoltaicznych jednostronnych i dwustronnych wykonanych w technologii Smart Wire Connection Technology (SWCT), co pozwoli zwiększyć efektywność pozyskiwania energii z promieni słonecznych, a tym samym wzrośnie opłacalność wykorzystania farm fotowoltaicznych oraz pojedynczych instalacji. Nie byłoby to możliwe bez wcześniejszej inwestycji w rozwój posiadanego centrum badawczo-rozwojowego istniejącego w strukturze firmy Hanplast Sp z o.o.

Po przeprowadzeniu prac B+R możliwe będzie uzyskanie nowych parametrów modułów fotowoltaicznych. Innowacyjne produkty mają charakteryzować się przede wszystkim:

  • zwiększoną mocą modułów od 10% do 20%;
  • zwiększoną sprawnością modułów od 0,5% do 2%;
  • mniejszym o 3% spadkiem utraty mocy w okresie 30 lat eksploatacji;
  • mniejszą masą od 10% do 20%;
  • skróceniem czasu montażu od 10% do 20%.

Dodatkowo w wyniku badań, zostanie opracowana technologia produkcji  innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z uwzględnieniem ich nowych cech konstrukcyjnych. Zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjnych wymuszają podjęcie działań mających na celu opracowanie nowego procesu produkcyjnego oraz opracowaniu koncepcji ciągu technologicznego niezbędnego do dalszego wdrożenia na rynek produktów. Rezultatem będą również zgłoszenia patentowe nowych modułów fotowoltaicznych i/lub metod ich wytwarzania, a także publikacje naukowe z przeprowadzonych badań.


Newsletter

Do you want to keep up to date?
Member of our newsletter

Leave your e-mail address and we will keep you informed about news from the plastics processing industry and about new developments in our company.