Skip to main content
EN

Tango V

Project title

Semitransparentne kolorowe ogniwa słoneczne oparte na nieorganicznych materiałach halogenkowych o wysokiej stabilności

Contract number
Members of the scientific and industrial consortium


- Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk,
- Centrum Badań i Rozwoju technologii dla Przemysłu S.A.,
- HANPLAST Sp. z o.o.

Period of implementation

01.01.2022 r. – 31.12.2024 r.

Total Project Amount

2 999 989,04 PLN

Funding amount

2 778 311,10 PLN

Own contribution

221 677,94 PLN

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania barwnych, semitransparentnych modułów fotowoltaicznych, bazując na stabilnych materiałach perowskitowych. Efektem podjętych prac będzie opracowanie technologii urządzeń fotowoltaicznych dedykowanych do zastosowań w elewacjach budynków, przyczyniając się do energetycznego wykorzystania architektury/infrastruktury miejskiej oraz innych zabudowań, co wpisuje się w strategię budownictwa zero-energetycznego.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (Lider projektu), Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A (konsorcjant) oraz HANPLAST Sp. z o.o. (konsorcjant).

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, V konkurs TANGO zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer TANGO-V-C/0014/2021.
 
 

Zapytania ofertowe

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/TANGO/HP/23

  Przedmiotem zamówienia jest zakup Komory starzeniowej. Urządzenie niezbędne do badania ogniw cienkowarstwowych, które potwierdzi zakładane parametry jakościowe ogniw i ich stabilność w symulowanym środowisku w warunkach laboratoryjnych.

  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr. 01/TANGO/HP/23 z dnia 15.12.2023 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy:

  ENOPLAST Sp. z o.o.

   

  Nazwa, adres i data wpłynięcia oferty:

  ENOPLAST Sp. z o.o.

  ul. Puławska 12/7

  02-566 Warszawa

  NIP: 9532754460

  Data wpłynięcia oferty: 19.12.2023 r.

   

  Pełna lista podmiotów, którzy złożyli ofertę:

  • ENOPLAST Sp. z o.o.
  1. Puławska 12/7

  02-566 Warszawa

  NIP: 9532754460

  Custom Grid #1
  ZAPYTANIE OFERTOWE 01_TANGO_HP_23
  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 -Klauzula informacyjna dla Oferenta

Rzeczpospolita Polska - logo
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - logo

Newsletter

Do you want to keep up to date?
Member of our newsletter

Leave your e-mail address and we will keep you informed about news from the plastics processing industry and about new developments in our company.