Skip to main content
EN

Transformacja przedsiębiorstwa Hanplast w kierunku zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego przemysłu

Project title
Contract number

FENG.01.01-IP.01-0002L/23

Members of the scientific and industrial consortium
Period of implementation

01.10.2023 - 31.12.2026

Total Project Amount

53 246 363,08

Funding amount

14 849 789,55

Own contribution

38 396 573,53

OPIS PROJEKTU

Projekt składa się z dwóch ściśle ze sobą powiązanych modułów:

  1. B+R:

- Opracowanie systemu zagospodarowania odpadów polimerowych trudno-przetwarzalnych;

- Opracowanie systemu produkcji materiału o zdefiniowanych właściwościach przetwórczych z odzyskanych odpadów technologicznych;

- Opracowanie technologii redukującej zapotrzebowanie na energię elektryczną hydraulicznych maszyn wtryskowych.

Każde z realizowanych zadań dotyczy innego elementu składowego procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych, co stanowi trzon działalności spółki. Realizacja poszczególnych zadań przyczyni się do transformacji przedsiębiorstwa Hanplast w kierunku zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego przemysłu, ponieważ pozwoli w znacznie lepszy sposób zarządzać wykorzystywanymi surowcami i generowanymi odpadami.

 

  1. Zazielenienie: 

W ramach modułu planowane jest wybudowanie Centrum przetwarzania tworzyw oraz jego wyposażenie w urządzenia i maszyny, służące do odzysku odpadów polimerowych (zlepów i braków produkcyjnych, pyłów) i ich wykorzystania w procesie produkcyjnym. Centrum recyclingu jest bezpośrednio związane z pracami B+R przewidzianymi do realizacji w ramach zadań.

Kolejnym elementem modułu będzie modernizacja istniejących hydraulicznych maszyn wtryskowych (oraz nabycie nowych, energooszczędnych maszyn elektrycznych), co będzie możliwe na podstawie prac wykonanych w jednym z zadań B+R.

Dodatkowo, Hanplast zamierza zakupić urządzenie do oczyszczania zaolejonej wody procesowej, co wpisuje się w główne cele projektu, jakimi jest racjonalne zagospodarowanie surowcami i odpadami.


Newsletter

Do you want to keep up to date?
Member of our newsletter

Leave your e-mail address and we will keep you informed about news from the plastics processing industry and about new developments in our company.