PL

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż:

 • wyrobów z tworzyw sztucznych
 • form wtryskowych
 • modułów fotowoltaicznych

Co, gwarantuje nam stabilność oraz utrzymanie opinii partnera godnego zaufania.

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji klientów, bierze pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników, otaczające nas środowisko, bazuje na wymaganiach norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001, wymaganiach klientów oraz własnym długoletnim doświadczeniu i zdobytej wiedzy.

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki:

 • bierze odpowiedzialność za skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • zapewnia integralność wymagań systemów zarządzania z procesami biznesowymi spółki,
 • zobowiązuje się projektować formy wtryskowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych zgodnie z potrzebami klientów jak również wymaganiami norm i przepisów, stosując optymalizację rozwiązań i konstrukcji oraz wykorzystując najnowsze zdobycze technologii,
 • zobowiązuje się produkować formy wtryskowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych o najwyższej jakości produktów dla branży elektronicznej,
 • elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej, jak również dla przemysłu samochodowego oraz opakowań, akcesoriów dla domu i ogrodu przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań,
 • zobowiązuje się produkować moduły fotowoltaiczne w nowoczesnej technologii Smart Wire®,
 • monitoruje wskaźniki KPI w celu osiągnięcia zamierzonych wyników,
 • gwarantuje, że świadczone usługi i wytwarzane produkty spełniają wymagania i oczekiwania odbiorców, norm i przepisów,
 • przestrzega obowiązujących przepisów, norm i zasad w zakresie BHP i Ochrony Środowiska oraz okresowo ocenia ich zgodność,
 • zobowiązuje się spełniać wymagania dotyczące bezpiecznego stosowania i eliminacji niebezpiecznych substancji chemicznych w wytwarzanych produktach ( w odniesieniu do wymagań prawnych Unii Europejskiej, tj. REACH, RoHS ),
 • zobowiązuje się współpracować z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia poziomu jakości dostarczanych produktów,
 • pozbawionych „Conflict Minerals” ( Tantalu, Wolframu, Cyny i Złota ) pozyskiwanych w niegodziwych oraz skrajnie niebezpiecznych warunkach pracy,
 • zobowiązuje się wspierać rozwój systemów zarządzania dostawców,
 • zobowiązuje się promować, utrzymywać i ciągle doskonalić przydatność, adekwatność oraz skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Oraz angażować w ten wysiłek pracowników

 • dąży do ciągłej poprawy jakości produktów oraz świadczonych usług,
 • zobowiązuje się nieprzerwalnie polepszać warunki pracy, aby osiągnąć zero wypadków, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • zobowiązuje się chronić środowisko, zapobiegać zanieczyszczeniom oraz wdrażać rozwiązania technologiczne w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
 • kontroluje i optymalizuje ilość odpadów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez naszą firmę,
 • jest całkowicie przejrzysty wobec zainteresowanych stron w zakresie działalności mającej wpływ na otoczenie,
 • zobowiązuje się do podnosić świadomość naszych pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz motywować zewnętrznych dostawców usług oraz gości do troski o bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne.

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania za realizację strategicznego kierunku organizacji, ustalonych celów strategicznych i operacyjnych przy zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej firmy oraz w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia możliwych zasobów.
FaLang translation system by Faboba
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój - logo
Rzeczpospolita Polska - logo, flaga
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logo