Skip to main content
PL

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Cele środowiskowe

Każdego roku kierownictwo Hanplast ustanawia cele strategiczne oraz operacyjne, biorące pod uwagę ryzyka i szanse wynikające z prowadzonych działań oraz uwzględniające znaczące aspekty środowiskowe, a także wymagania prawne i inne, do których przestrzegania zobowiązała się Spółka.

Firma Hanplast podążając drogą zrównoważonego rozwoju zainstalowała na dachach swoich budynków instalację fotowoltaiczną. Nasza instalacja to 4958 modułów o łącznej mocy 1,24 MW. Jest to największa dachowa instalacja fotowoltaiczna w Europie. Dzięki panelom fotowoltaicznym uzyskujemy energię elektryczną, którą w całości wykorzystujemy na własne potrzeby energetyczne. Co więcej, posiadamy własne elektrownie fotowoltaiczne w trzech lokalizacjach w województwie zachodnio-pomorskim o łącznej mocy 2,7 MW, a kolejne dwie do 1 MW są w planach.

Na bieżąco monitorujemy i publikujemy uzysk energii z instalacji.

Zrównoważony rozwój

Standard IWAY


Pliki do pobrania

Hanplast sp. z o.o. spełnia wymagania IWAY - Kodeksu Postępowania Etycznego Firmy IKEA.

Zawiera on minimalne wymagania dotyczące: ochrony środowiska, warunków socjalnych i pracy przy zakupie produktów, materiałów i usług.

Ochrona środowiska

W celu zminimalizowania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko wprowadzamy:

  • Redukcję zużycia energii elektrycznej (redukcja czasu wstawień i rozruchów; redukcja braków)
  • Innowacyjność technologiczną (automatyzacja parku maszynowego; akcje HOSHIN; wnioski KAIZEN; obniżenie awaryjności)
  • System segregacji odpadów (utrzymanie procesu segregacji odpadów wśród pracowników; minimalizacja generowanych odpadów)

Warunki pracy

Zapewniamy naszym pracownikom dobre, godne i bezpieczne warunki pracy pod względem ergonomicznym, fizycznym i psychicznym. Nie zatrudniamy dzieci.

Warunki socjalne

Zapewniamy naszym pracownikom prawo do:

  • Terminowego otrzymywania wynagrodzenia – raz w miesiącu.
  • Wolnego dnia przynajmniej raz na siedem dni, a także dni wolnych przewidzianych prawem.
  • Odwołania się od nagany, postępowania dyscyplinarnego i decyzji o zwolnieniu.
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój - logo
Rzeczpospolita Polska - logo, flaga
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logo